Luovuusterapia

Luovuusterapia

Luovuusterapia on apuna elämän murroskohdissa, kun kadoksissa on ajatus siitä kuka minä olen ja mitä minä haluan. Luovuusterapia koskettaa ihmisyyden eri tasoja samanaikaisesti ja toimii eheyttävästi. Työskentely voi tapahtua niin kuvien, värien, muotojen, liikkeen, rytmin kuin kosketuksenkin avulla.

Luovuusterapiassa työskentely aloitetaan asiakkaan kanssa arviotapaamisella jossa kartoitetaan asiakkaan tarpeet sekä valmius työskennellä eri menetelmin. Kesto riippuu asiakkaan tarpeesta ja voi vaihdella näin ollen 1-2 käynnin mittaisesta (eli muutamasta tunnista) useamman kuukauden mittaiseen.

Luovuusterapia rakenteeltaan ei ole nimestään mahdollisesti juontuva mielleyhtymä villiä ja vapaata vaan tavoitteellista ja tarkoin harkittua suunnitelmallista hoitoa, eri luovuusterapeuttisten menetelmien käyttöä ammattitaitoisesti asiakkaan tasapainoisemman elämäntilanteen ja eheyden puolesta.

Kysy lisää luovuusterapiasta yksilöllisesti!

Luovuusterapia

Lähde: Kiti Salonen / Loimaan Lehti